NL | FR
 

Overheidsopdrachten - Recente uitspraak v/h Hof van Justitie

14 Mar 2019
Aanvangsuur: 12h-14h


Voordracht door Adv. Carlos De Wolf (NL & FR)


Gelieve tijdig in te schrijven

Inschrijving

Prijs deelname

Deelname lid BVBR: € 30 excl. BTW
Deelname niet-lid: € 40 excl. BTW
Betaling na ontvangst van factuur via overschrijving op bankrekening
IBAN BE 24 3630 8337 1338
BIC BBRUBEBB