NL | FR
 

Illegale terbeschikkingstelling van personeel

04 Apr 2019
Aanvangsuur: 12h-14h


Voordracht door Prof. Charles-Eric Clesse (F)


Gelieve tijdig in te schrijven

Inschrijving

Prijs deelname

Deelname lid BVBR: € 30 excl. BTW
Deelname niet-lid: € 40 excl. BTW
Betaling na ontvangst van factuur via overschrijving op bankrekening
IBAN BE 24 3630 8337 1338
BIC BBRUBEBB